Conceptvisie Krommenie

College van B&W geeft conceptvisie Zaanse linten, dijken en paden Krommenie vrij voor inzage


23 maart 2023
Het college heeft ingestemd met het concept van de visie Linten, dijken, paden Krommenie en deze ligt ter inzage vanaf 23 maart  t/m 3 mei 2023 . Belanghebbenden kunnen tijdens de periode van inzage reageren op de conceptstukken. Na deze periode worden de reacties verwerkt. De definitieve stukken worden daarna ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Inzage en reactie

U kunt het document inzien via onderstaande link.

Conceptvisie linten, dijken, paden Krommenie.pdf

Reageren op deze visie kan vanaf 23 maart t/m 3 mei 2023 door een email te sturen naar lintendijkenpaden@zaanstad.nl onder vermelding van ‘zienswijze linten, dijken en paden Krommenie’.

Of schriftelijk via Postbus 2000, 1500 GA, Zaandam, t.a.v. fysieke leefomgeving 1, onder vermelding van uw naam, adresgegevens onder vermelding van “zienswijze visie linten, dijken en paden Krommenie”.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u tijdens de inzagetermijn een email sturen naar lintendijkenpaden@zaanstad.nl, schrijf erbij ‘mondelinge zienswijze linten, dijken en paden Krommenie’.

Dan wordt contact opgenomen met degene die een mondelinge inspraakreactie naar voren wil brengen.

Ontwerpbestemmingsplan Lint Krommenie

Het concept wordt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan Lint Krommenie ter inzage gelegd. Het lint van Krommenie loopt via het Vlietsend naar de Krommeniedijk en is kilometers lang. Omdat het lint bepalend is voor de identiteit van Krommenie willen we ruimtelijke eigenschappen beschermen.

Belanghebbenden kunnen zo tegelijk kennis nemen van wat er volgens het bestemmingsplan kan én van de ruimtelijke richtlijnen die de gemeente gebruikt bij een verzoek tot afwijken van het bestemmingsplan.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl