Westknollendam

Westknollendam is vermoedelijk in de 15e eeuw ontstaan bij een dam in de Zaan, de Knollendam. Hier was veel verkeer en goed viswater. Toen de dam in 1637 werd afgegraven, liep de groei van het dorp terug terwijl de andere Zaandorpen groeiden. Westknollendam is altijd een klein dorp gebleven en niet langgerekt zoals de andere dijkdorpen langs de Zaan.

Dorp in tweeën gesplitst

In het gebied rond het dorp stonden weinig molens. De bewoners zullen zich voornamelijk bezig hebben gehouden met visvangst. De walvisvaart speelde in de 17e eeuw een rol in het dorp. In 1632 en 1637 werd de dam in de Zaan verwijderd. Dit zorgde ervoor dat het dorp in tweeën werd gesplitst. Zo ontstonden Oost- en Westknollendam. De bevolking legde zich toen meer toe op veeteelt en later graanhandel.

Klein gebleven

Pas aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20ste eeuw ontstond er meer bebouwing in de dorpskern en ten noorden en zuiden hiervan. Het dorp is nooit groot geworden. Nog steeds is herkenbaar dat het dorp ontstaan is op een dam in de Zaan omdat het op een landtong in de Zaan ligt. De bebouwing langs de weg haaks op de Zaan is nog steeds kleinschalig.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl