Praat mee over Zaanse linten, dijken en paden

Deel je kennis over de Zaanse paden, linten en dijken met de gemeente Zaanstad

Typisch Zaans: linten, dijken en paden

De Zaanse linten, dijken en paden zijn voor Zaanstad wat de historische binnenstad voor veel andere Nederlandse steden is. Het gaat om bijzondere, vaak oude plekken die veel vertellen over hoe de stad of het gebied is ontstaan.

Wat de Zaanse combinatie van linten, dijken en paden bijzonder maakt, is dat er geen vergelijkbare gemeente is; de lange bebouwingslinten zijn zelfs uniek in de wereld.

Kerkbuurt in Assendelft in 1910De kerkbuurt in Assendelft in 1910-1920

Gesprek met de stad: cultuurhistorische verkenning

De unieke structuur van de linten, dijken en paden willen we graag behouden. De  gemeente is bezig de kwaliteiten in deze gebieden te beschrijven en een visie en afwegingskader te maken hoe we deze kwaliteiten kunnen behouden bij de ontwikkelingen die in de gemeente plaatsvinden. Ook in gesprek met de stad: delen bewoners, ondernemers en andere partijen de kwaliteiten zoals wij ze zien? Hebben ze daarop ook aanvullingen?

Criteria

Bij reacties op de cultuurhistorische verkenning gaven we als kader mee dat dit een verhaal is - of moet worden-  over de hoofdlijnen rond linten, dijken en paden. De informatie moest dus ook op hoofdlijnen zijn. Ook vroegen wij om bronvermelding te doen. Aanvullingen op andere thema's waren vrij.

Reacties op Praatmee.zaanstad.nl

In de eerste fase van het project (2017) kon iedereen in de stad meepraten via een digitaal participatieplatform Praatmee.zaanstad.nl.  De onderwerpen die aan bod kwamen staan verder op deze pagina beschreven. De reacties zijn allemaal bekeken en zo mogelijk meegenomen in het samenstellen van de visie. Het participatieplatform is niet meer online.

Benieuwd naar de reacties?
Bekijk de opbrengst van de gesprekken over de cultuurhistorische verkenning gingen:

Naar de opbrengst

Hoe staat het nu met de visie?

In het voorjaar van 2020 heeft het college van B&W de visie op de Zaanse linten, dijken en paden vastgesteld. Na de zomer zal deze door de gemeenteraad behandeld worden.

Thema: bouwen in de landelijke linten

De landelijke lintdorpen kernmerken zich onder andere door karakteristieke bebouwing direct aan het lint en op veel plekken door openheid en mooie doorzichten naar het achterland. Dit zijn belangrijke kwaliteiten voor de gemeente.

Op deze plekken krijgen we als gemeente veel aanvragen voor bouwinitiatieven. We wilden van bewoners weten welke mogelijkheden zij zien om te bouwen en verdichten aan de landelijke linten, zonder dat de kwaliteit van open uitzicht wordt aangetast.

Doorkijkje aan het Westzaanse lint


Thema: geschiedenis van de linten

Om de cultuurhistorische waarden van de historische linten, dijken en paden binnen de gemeente Zaanstad te bepalen, stellen we een cultuurhistorische verkenning op. Dat doen onze vakspecialisten samen met medewerkers van andere organisaties die veel met de linten, dijken en paden te maken hebben, zoals de provincie bijvoorbeeld.

Maar: ook inwoners van Zaanstad hebben veel kennis over de geschiedenis van het gebied. Daarom hebben we het concept voor de Cultuurhistorische verkenning breed gedeeld om aanvullingen op te halen. Dat heeft goeie reacties opgeleverd die we hebben verwerkt.

Ook hebben we uitgelegd waarom sommige reacties niet bruikbaar zijn.

Lees de cultuurhistorische verkenning (.pdf, 20 MB)


Thema: typisch Zaans?

Wat maakt de Zaanse linten, dijken en paden nu een typisch Zaanse kwaliteit? Op deze vraag hebben we als gemeente Zaanstad vanuit onze vakkennis een antwoord. Maar hoe zie jij dat? Wat maakt wonen aan de linten, dijken en paden voor jou mooi? Wat maakt het eigen? Ervaar je beperkingen die vastzitten aan de bescherming van deze kwaliteiten door de gemeente?

Thema: openbare ruimte

Overal in de linten, dijken en paden kom je openbare ruimte tegen. Deze is dus heel bepalend voor de beleving van deze typisch Zaanse gebieden. De openbare ruimte wordt door iedereen gebruikt, bijvoorbeeld om van de ene plek naar de andere te gaan. Er staan ook veel objecten in, zoals palen, borden, drempels, parkeervakken, verkeerslijnen, bomen en bestrating. Die objecten, kleuren en materialen maken dat mensen de openbare ruimte soms als druk, rommelig of onoverzichtelijk ervaren.

Hoe ervaar jij de openbare ruimte binnen de Zaanse linten, dijken en paden? Vind je de inrichting belangrijk of juist niet? Wat van die ruimte moeten we zo houden en wat mag of moet anders? En hoe zou dat dan anders moeten?

Middel WestzaanMiddel, Westzaan

Thema: paden

De Zaanse paden zijn  bijzondere plekken vanuit oogpunt van cultuurhistorie en stedenbouw. Uitgangspunt van de gemeente is dan ook om te sturen op de kwaliteiten die horen bij deze paden bij het vormgeven van toekomstige bouwopgaven in de stad. Hoe kijken bewoners van deze paden aan tegen hun woonomgeving?

VaartdijkVaartdijk, KrommenieHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl