Documenten

Conceptvisie linten, dijken en paden Krommenie ter inzage

Reageren op deze visie kan vanaf 23 maart t/m 3 mei 2023 door een email te sturen naar lintendijkenpaden@zaanstad.nl onder vermelding van ‘zienswijze linten, dijken en paden Krommenie’.

Of schriftelijk via Postbus 2000, 1500 GA, Zaandam, t.a.v. fysieke leefomgeving 1, onder vermelding van uw naam, adresgegevens onder vermelding van “zienswijze visie linten, dijken en paden Krommenie”.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u tijdens de inzagetermijn een email sturen naar lintendijkenpaden@zaanstad.nl, schrijf erbij ‘mondelinge zienswijze linten, dijken en paden Krommenie’.

Dan wordt contact opgenomen met degene die een mondelinge inspraakreactie naar voren wil brengen.


Eerdere publicaties:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl