Haaldersbroek

Haaldersbroek is een dorp dat in de middeleeuwen is ontstaan in een Vaartpolder (de Kalverpolder). Het heeft een T-vormige structuur langs twee haaks op elkaar staande sloten. Het was allereerst een boerendorp (ook wel agrarisch dorp) met kleinschalige bebouwing en agrarische bebouwing. In de 17e eeuw zullen veel bewoners ook als molenknecht gewerkt hebben bij de vele molens in de buurt. Het dorp is benoemd tot beschermd stadsgezicht door de rijksoverheid en heeft haar karakteristieken behouden.

Veeteelt en visserij

Haaldersbroek werd voor het eerst vermeld in de 14e eeuw maar was misschien al in de 13e eeuw bewoond. De bewoners van het dorp leefden in eerste instantie van de veeteelt en visserij. Ook zullen er in de 17e eeuw molenknechten in het dorp hebben gewoond, vanwege de vele molens in de buurt van het dorp. Rond 1630 woonden er 175 mensen.

Kenmerken landschap behouden

Aan het eind van de 19e eeuw ging het economisch heel goed met Haaldersbroek. In deze tijd kreeg het dorp een grote katholieke kerk aan de overzijde van de Braak. In de 20e eeuw werd Haaldersbroek kleiner, maar hield de kenmerken van het landschap.

Haaldersbroek (1900-1910)

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl